Fasya Sani
Assalamualaikum and Hi everyone! I'am Fasya Sani. This is my 2nd skins. I Love photography and drawing. Enjoy with my skins


..GADIS OLALA..

Fasya Sani
Wednesday, 22 May 2013 • 22:32 • 0 Comment(s)

2.1 DASAR LUAR NEGARA

-Merupakan alat yang diperlukan oleh sesebuah negara untuk berhubung, berinteraksi dengan sebuah negara yang lain.
- Melalui dasar luar negara, Malaysia menyatakan pendirian berhubung dengan sesuatu isu yang beraku di sempadan negara mahupun negara lain yang jauh.
-Tujuan dasar luar negara ialah melindungi dan memajukan kepentingan - kepentingan nasional iaitu keselamatan dan kesejahteraan ekonomi.
-Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam dasar luar sesebuah negara:

a.Dasar luar boleh bersifat berkecuali dan tidak mengikat mana - mana negara dalam membuat keputusan.
b. Dasar luar boleh berbentuk pemecilan atau pengasingan.
c.  Dasar luar boleh mencerminkan sikap memihak kepada negara atau kuasa besar.

2.2 FAKTOR - FAKTOR DASAR LUAR

-Faktor dalam penentuan dasar luar negara
 >Kepentingan Nasional- Malaysia mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari luar.
 >Piagam Bangsa - bangsa Besatu(PBB)- Malaysia berpegang teguh pada prinsip Piagam Bangsa -
   bangsa bersatu seperti memelihara hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan mengembangkan
   ekonomi dan sosial.
 >Kedudukan geografi- kedudukan negara kita adalah penting dari segi kestabilan dan keselamatan dirantau Asia- Pasifik
 >Islam- Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam(OIC)
 >Bekas Jajahan Britsh - malaysia anggota Komanwel dan masih meneruskan hubungan dengan British dan lain-lain kecuali Australia dan New zealand.
 >Dasar Berkecuali - Malaysia ingin mengadakan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi.

2.3 PRINSIP DASAR LUAR

- Prinisp dasar luar Malaysia:
> Malaysia mengamalkan prinsip pendekatan berbaik-baik dengan negara lain.
> Malaysia mengamalkan prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni.
> Malaysia mengamalkan prisip penyelesaian dan kewujudan bersama secara aman (non-confrontational)

-Objektif dasar luar negara Malaysia:
> menjamin keselamatan rakyat dan negara.
>memelihara kepentingan nasonal dan mengekalkan kedaulatan negara.
>mengalakan pembangunan dan kemajuan ekonomi
>mewujudkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa.
>mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan sesebuah wilayah.

2.4 PENGLIBATAN MALAYSIA DI ARENA ANTARABANGSA

-Bidang Ekonomi
>malaysia melaksanakan dasar ekonomi terbuka dan bergantung kepada perdagangan.
>Malaysia turut serta secara aktif dalam beberapa forum dan pertubuhan, antaranya ASEAN, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik(APEC), Mesyuarat Asia -Eropah(ASEM).
>membuka perwakilan Diplomatik dan lanjutan kepada Program Kerjasama Teknkal Malaysia (MTCP).

-Politik
>Malaysia menyertai Pertubuhan Bangsa - bangsa Bersatu(PBB)
>Sumbangan Malaysia melalui PBB:
a.menyelesaikan konflik antarabangsa
b. menyelesaikan masalah Palestine iaitu dengan menganjurkan Persidangan Antarabangsa

-Isu ALam Sekitar
>Malaysia amat komited dalam isu penjagaan alam sekitar seperti isu- isu seperti perubahan iklim, kepelbagaian biologi, bahan kimia, lapisan ozon dan sebagainya.
0 Comments posted :

Post a Comment


This Is MeFollow | Dashboard
Assalamualaikum dan salam blog!Selamat datang ke blog saya. Saya harap anda semua enjoy dengan blog saya.
Saya Wani atau lebih dikenali sebagai Fasya Sani. Tahun ni saya tak genap lagi umur 20 tahun. Saya lahir pada 2 Disember 1994.
Lets Talk!Recommended : cbox.ws

Newer Posts | Older Posts