Assalamualaikum dan salam blog untuk yayang semua..>__^v

Kesan Penggunaan DialekKesan  positif
kesan positif daripada penggunaan dialek ialah bahasa tersebut dapat memudahkan komunikasi antara penduduk sesetempat. Oleh itu, semasa berkomunikasi, mereka akan mewujudkan kemesraan sesama mereka.Hubungan antara mereka menjadi lebih erat, berasa tenang dan berhibur apabila mereka berkomunikasi antara satu sama lain.

Kesan negatif.
Penggunaan dialek oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu juga merupakan penyebab berlakunya pencemaran bahasa ini. Mengikut Kamus Dewan, dialek bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial berbeza daripada bahasa standard, loghat, pelat daerah, negeri dan lain-lain lagi. Penggunaan dialek ini menjadi punca pencemaran Bahasa Melayu kerana guru-guru mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa penghantar dengan alasan pelajar lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan pelajar. Namun, tanpa disedari sikap ambil mudah ini akan melahirkan para pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa. Para pelajar itulah juga yang kemudian akan menjadi manusia yang akan memegang jawatan yang penting dan berpengaruh seperti pentadbir, penulis editor, pemimpin politik dan sebagainya. Pastinya pelajar yang sering disogok oleh perkataan dan istilah-istilah yang muncul setiap hari akan keliru dengan penggunaan bahasa yang betul.

Di samping itu, penggunaan dialek dapat menjadikan mutu Bahasa Melayu dalam lisan dan tulisan akan merosot. Pengunaan Bahasa Dialek boleh mempengaruhi penulisan dan lisan tanpa disedari. Contohnya,keracunan bahasa dapat kita lihat dan dibaca saban hari di majalah, rancangan-rancangan yang disiarkan di televisyen yang telah dicampuradukkan pengunaan dengan kata-kata lain yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan mutu dan nilai Bahasa Melayu semakin merosot. Kesilapan ini boleh merobah makna dalam sesuatu ayat jika tidak dititikberatkan dan diambil perhatian yang khusus. Maka sudah tentu mutu bahasa Melayu baku lisan dan tulisan akan merosot. Para pelajar akan turut terpengaruh untuk menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam perbualan dalam tugasan penulisan di sekolah. Hal ini bukan sahaja menyebabkan kualiti penulisan di sekolah semakin menurun malah pengetahuan terhadap bahasa kita sendiri, iaitu Bahasa Melayu akan semakin jauh daripada pelajar.

Selain itu, kedudukan bagi Bahasa Melayu turut tergugat. Dasar Bahasa Kebangsaan telah meletakkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan negara kita, sekiranya situasi pengunaan bahasa dialek tidak dibendung, ia akan menjadi barah dalam masyarakat kita dan sudah tentu akan memudaratkan pengguna dan nilai Bahasa Melayu. Selain itu, pengpgunaan dialek Utara juga menyebabkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan akan tergugat. Umumnya, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Selaras dengan bahasa kebangsaan negara dan Dasar Pendidikan Kebangsaan, maka Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar utama di semua sekolah. Penggunaan bahasa dialek seperti dialek Utara dalam perbualan harian secara tidak langsung telah menggugat kedudukan Bahasa Melayu di negara ini.


Masalah pembinaan masyarakat berwawasan merupakan implikasi yang timbul disebabkan oleh penggunaan dialek. Keracunan dalam penyampaian dan pengunaan laras bahasa yang dicampuradukkan dengan bahasa yang tidak sesuai dalam konteks pengunaan yang semakin setara sudah semestinya tidak akan dapat membina minda masyarakat untuk maju dan mengejar kemajuan.
Penggunaan bahasa dialek Utara sedikit sebanyak mengganggu usaha pembakuan bahasa Melayu kerana dengan penggunaan bahasa dialek tersebut di dalam kehidupan seharian, pengguna bahasa Melayu sukar untuk menggunakan dan membandingkan bahasa baku yang betul atau sebaliknya. Kesalahan umum penutur bukan Melayu ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan antara bunyi e dan e (schwa) semasa membaca dan menulis (Abdullah Hassan, 1980: 28). Perbezaan antara sepak dan sepak adalah jauh berbeza. Kebanyakan penutur Cina tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit ng dengan tepat. Oleh sebab, ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambang maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. Penutur Melayu juga sering kali melakukan kesalahan yang sama. Contohnya, kesalahan dalam membunyikan huruf-huruf yang gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i, seperti ni-a-muk atau n-ya-muk sepatutnya dibunyikan nya-muk.
Dialek Utara lebih  digunakan dalam percakapan seharian. Justeru itu, orang Melayu sering menggunakan bahasa dialek semasa berkomunikasi dengan kaum lain. Contohnya, ketika berkomunikasi di pasar. Orang Melayu lebih suka menuturkan bahasa Melayu yang bertaraf rendah atau dikenali sebagai dialek. Tindakan ini menyebabkan kaum lain meniru percakapan yang diucapkan oleh orang Melayu yang menjadi model kepada bahasa Melayu. Ini menyebabkan penggunaan bahasa baku yang betul dan tepat sukar dilaksanakan.

Walau bagaimanapun, pada masa ini, Bahasa Melayu kian dilupakan dan semakin kurang penggunaannya dalam pertuturan seharian. Pada masa ini, Bahasa Melayu telah tercemar disebabkan oleh wujudnya bahasa dialek yang menunjukan sesuatu negeri atau daerah. Bahasa Melayu yang indah kian dilupakan oleh generasi-generasi pada zaman ini, khususnya generasi muda. Dengan menggunakan bahasa dialek, mereka berfikir lebih untuk bekomunikasi. Tanpa mereka sedari, tindakan mereka ini akan menyebabkan mereka kian lupa dengan satu bahasa yang sangat penting, iaitu Bahasa Melayu.

No comments: